AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest Lloc Web està subjecte al que estableix el present Avís legal i condicions d'ús web, de manera que l'usuari haurà de llegir-lo detingudament.

L'accés al web, i l'ús dels materials continguts en el mateix impliquen que l'usuari ha llegit, coneix i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions, havent d'accedir periòdicament a les mateixes per al seu coneixement, donat que les mateixes podran ser modificades de manera unilateral per part del titular del Lloc Web.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (endavant, LSSI-CE) es facilita la informació general d'aquest Lloc Web.

El titular del domini web impulsembcn.com és  SFT SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P., amb NIF número B-66015074, amb domicili a Plaça Francesc Macià 7, planta 17  de Barcelona (Espanya) amb Codi Postal 08029, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 44326, Foli 10, Full B-452822, Inscripció 1ª.

El present Avís legal regula l'ús del domini impulsembcn.com, ja sigui amb la seva actual denominació o amb qualsevol altra amb la qual pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de la utilització del mateix.

USUARIS

Tindrà la condició d’usuari tota persona, física o jurídica, que accedeixi i navegui al present Lloc Web. Es presumeix que l’usuari ha llegit el present Avís legal i acepta el contingut del mateix.

CONDICIONS D'ÚS

L’accés i ús del web és de caràcter gratuït, sense cap necessitat d’autorització, subscripció o registre previ.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la pàgina web de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents condicions, la moral i bons costums generalment aceptades i l’ordre públic.

No es garanteix que el Lloc Web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar al present Lloc Web, ho farà sota la seva propia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que aquest accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

MODIFICACIONS

SFT SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P. es reserva la facultat de modificar el present Avís legal unilateralment, produïnt efectes des del mateix moment de la seva publicació.

CONTINGUT I QUALITAT DE LA PÀGINA

Els continguts del web tenen com a finalitat defensar els interessos dels estrangers residents a Barcelona (o de les associacions que els agrupen), per a coordinar-los amb els nadius de la ciutat i per facilitar el seu desenvolupament en termes professionals, empresarials, culturals, associatius o polítics.

L’usuari haurà de tenir en compte que aquest material pugui no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions presentades.

El titular del web posa tots els seus mitjans per a que el contingut i informació subministrats, mitjançant el present Lloc Web compleixi amb els estàndards de qualitat, exactitut, veracitat, fiabiliat, utilitat i actualitat. No obstant això, no es garanteix el complet compliment d’aquests estàndards en tot moment.

La visualització a Internet del present Lloc Web és de caràcter indefinit. No obstant això, el titular es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la manera en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el Lloc Web.

El mer accés a la informació continguda en el present Lloc Web no vincula de cap manera a l’usuari, no li genera cap tipus de compromís vinculant ni contractual. L’accés a aquesta informació només te caràcter informatiu, consultiu i/o publicitari.

NOTIFICACIONS

L’usuari podrà comunicar-se amb el titular del web a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i/o a través del número de telèfon +34 936 111 212.

Totes les notificacions i comunicacions realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots els efectes.

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que enviem a l’usuari siguin per escrit. Mitjançant l’ús de la pàgina web, l’usuari acepta que la major part de les comunicacions siguin electròniques.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix i consenteix que qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts o materials que s’aporten com a part de la pàgina web, perteneixen a SFT SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P., o als titulars dels mateixos qui van atorgar llicència pel seu ús. Aquests drets són, a títol enunciatiu i no limitatiu, qualsevol susceptibles de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, selecció de materials usats, aixi com sobre l’estructura, presentació de qualsevol informació i/o contingut d’aquest Lloc Web.

El contingut del Web és considerat programa d’ordinador, i està subjecte a la normativa espanyola, de la Unió Europea i internacional sobre la matèria.

Es prohibeix expressament la còpia, reproducció, modificació, transformació, supressió, manipulació, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, sense autorització expressa i per escrit del titular del web.

El mer accés al Lloc Web, no atorga en cap cas autorització o llicència del titular del mateix per la utilització de cap dels continguts i/o informació del mateix, ni sobre cap dret relacionat amb ells, més enllà de l’ús estrictament personal.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La informació o dades personals que facilita l'usuari a través de la pàgina web, seran tractades d’acord al establert en la Política de Privacitat i legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Les dades de caràcter personal proporcionats per part de l’usuari mitjançant el present Lloc Web formaran part del sistema de tractament de dades (fitxers i registres d’activitat) titularitat de SFT SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P. com a responsable de tractament, i seran tractades d’acord al establert en la Política de Privacitat amb els fins indicats per cada cas. Aquesta informació tindrà caràcter confidencial i secret, no podent ser revelada a tercers aliens, sense causa legalment justificada o autorització expressa de l’usuari en qüestió.

L’usuari té dret a l’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, revocació, limitació i portabiliat de les seves dades personals a través de l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o por correu ordinari a Plaça Francesc Macià nº 7, pta. 17 de Barcelona (Espanya) amb CP 08029.

Per a més informació pot consultar la Política de Privacitat.

POLÍTICA DE COOKIES

S’informa als usuaris que des de impulsembcn.com es podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) en equips i terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització.

Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.

ENLLAÇOS

Al present Lloc Web es podran incloure mitjans d’enllaços, com links, banners, botons o altres similars, a llocs de tercers. La instal·lació d’aquests enllaços té per objectiu facilitar a l’usuari la cerca i accés d’informació disponible a Internet.

En el moment en que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el Lloc Web, tant el present Avís legal i condicions d'ús, la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran de tenir efecte, donat que els Llocs Webs als que accedeix l’usuari estan subjectes a les seves pròpies condicions i polítiques de privacitat.

El titular d'aquest Web no assumeix cap responsabilitat respecte als continguts dels enllaços de tercers, ni pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús o il·licitud dels mateixos, les comunicacions, opinions, productes i serveis dels Llocs Web als que accedixi l'usuari i que no siguin gestionats pel titular d’aquest Web, declarant que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap control sobre el contingut d’aquests.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Els usuaris d'aquest Web accedeixen al mateix pel seu propi compte i risc, assumint la responsabilitat de les conseqüències derivades d’aquest accés. El titular del Web no es fa responsable dels errors o omissions que pogués contenir, si bé posa tots els mitjans al seu abast per prevenir-los.

El titular del Web podrà responsabilitzar als usuaris que facin un ús inadequat o indegut del Web, causant danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics que poguessin introduir, generar o allotjar al Web, i deterioren o puguin deteriorar tant el contingut com el correcte funcionament del Lloc Web, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris.

Així mateix, el titular del Web no és responsable de les decisions que pren l’usuari com a conseqüència de la informació facilitada en aquest Lloc Web o altres danys que poguessin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al seu control.

ACCIONS LEGALS

SFT SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P. es reserva la facultat d’exercitar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda d’aquest Lloc Web i els seus continguts, o pel incompliment de les presents estipulacions.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís legal i condicions d’ús es configuren com un contracte de condicions generals d’adhesió i regula la informació general que el prestador de serveis de la societat de la informació titular del Lloc Web ha de proporcionar en la seva pàgina, de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta, als destinataris del servei.

Les presents condicions, així com la relació entre el titular del Web i l’usuari es guiaran i interpretaran d’acord a la normativa espanyola vigent.

Per la resolució de qualsevol controvèrsia les parts acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari.

© Copyright 2023 IMPULSEM·BCN. Tots els drets reservats.