POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades), amb la normativa nacional reguladora de la matèria així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En accedir a impulsembcn.com, es recullen dades de caràcter personal de l'usuari, el tractament de les quals resta subjecte a aquesta Política de Privacitat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals facilitades per l'usuari al accedir al Lloc Web és impulsembcn.com,  amb NIF número B-66015074, domicili social a Plaça Francesc Macià 7, planta 17 de Barcelona (Espanya), amb Codi Postal 08029 i es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 44326, Foli 10, Full  B-452822, Inscripció 1ª.

Les dades personals i informació recollida mitjançant el present Lloc Web seran emmagatzemades i gestionades per SFT SERVICIOS JURIDICOS S.L.P. amb la deguda confidencialitat, amb base a l'interés legítim del responsable de tractament i, en sel su cas, el seu consentiment.

El responsable del tractament es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica adequades per la seva protecció, establertes a la normativa esmentada anteriorment, amb la finalitat d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pérdua.

FINS DEL TRACTAMENT

Les dades que es recullen a través del Lloc Web impulsembcn.com són:

  • Dades identificatives, com ara nom, cognoms, dades de contacte,etc.
  • Dades professionals, com el currículum vitae, al complimentar el formulari corresponent.
  • Una altra informació addicional que es recapta quan l'Usuari es posa en contacte amb el servei d'atenció al client o al respondre una enquesta.

El fet de no facilitar cap informació obligatòria en el moment de complimentar el formulari de dades, pot suposar la impossibilitat de faciltar la informació o els serveis sol·licitats.

El tractament de les dades personals subministrades per l'usuari tindrà les següents finalitats:

  • Atendre les comunicacions rebudes a través del diferents formularis online de la página web, o rebudas a través dels mitjans electrònics utilitzats per l'Usuari per posar-se en contacte amb SF ABOGADOS.
  • Comunicació amb els usuaris i/o clients a través de del seus correus electrònics, trucades telefòniques o altres mitjans de comunicació equivalents, en relació amb els serveis contractats sempre que sigui raonable i/o necessari.
  • Gestionar les necessitats de la empresa, portant a terme l'anàlisis o millora dels Serveis i del Lloc Web, així com el funcionament i les seves eines. Un exemple seria l'anàlisis del comportament de l'usuari i estudi de la manera en la que utilitza el Lloc Web (cookies).
  • Pels interessos legítims de SF ABOGADOS, com ara fer complir les condicions del Lloc Web i dels serveis, dur a terme l'administració de les necessitats empresarials.

Quan l'usuari ho consenti expressament, es podran utilitzar a més, per:

  • Realitzar comunicacions comercials i màrqueing sobre els productes i serveis oferts a impulsembcn.com
  • Utilitzar cookies i altres tecnologíes de seguiment per proporcionar ofertes dels serveis de SF ABOGADOS, a Llocs Webs de tercers.

L’usuari es compromet a proporcionar dades personals veraces i a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos al responsable de tractament. En cas que l’usuari proporcioni dades personals de tercers, aquest garanteix haver-los informat i haver obtingut el seu consentiment per ser aportats amb les finalitats indicades en els apartats. Qualsevol pérdua o dany causat a la pàgina web, al responsable de la mateixa o a un tercer mitjançant la comunicació d’informació inexacta, errònia o incompleta en els formularis de registre, serà la seva responsabilitat.

Els serveis disponibles a través del present Web no podran ser utilitzats pels menors d’edat sense prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran els únics responsables dels actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec. En la mesura que el responsable de tractament no té capacitat per conèixer la veritable edat dels usuaris, s’adverteix que hauran de ser els pares o tutors legals qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin a la pàgina web i facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, excloent-se de tota responsabilitat SFT SERVICIOS JURIDICOS S.L.P. o a la pàgina web.

PERIODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

El termini de conservació de les dades personals serà el necessari per portar a terme els fins pels quals van ser recollides, establerts en la present Política de Privacitat, i si és el cas, mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment

En tot cas, quan les dades personals deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran conservades de manera bloquejada per atendre possibles reclamacions judicials, administratives o fiscals durant els terminis fitxats en la normativa aplicable.

DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades facilitades per l'usuari no es comunicaran a tercers, donat el cas que sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació amb SFT SERVICIOS JURIDICOS o prèvia autorització expressa de l'usuari.

DRETS DELS USUARIS

El responsable del tractament es compromet a respectar la confidencialitat de les dades personals dels usuaris i garantir-los l’exercici dels seus drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició al mateix o portabilitat de les seves dades. Així mateix, l'usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat dirigint-se a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o al correu postal de l'adreça del domicili indicat anteriorment.

Per l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document equivalent, petició en la que es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.

Si l’usuari considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa aplicable, tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sense perjudici de poder portar a terme qualsevol altre recurs administratiu o accions legals pertinents.

La present Política de Privacitat podrà ser revisada, actualitzada i modificada en qualsevol moment, havent el responsable de tractament d’informar als usuaris a través del web o de l’adreça de correu electrònic per aquests. Encara així, ve a ser necessària la revisió de la mateixa per part de l’usuari de manera periòdica o cada cop que s’accedeixi al Lloc Web amb la finalitat d’estar correctament informat sobre el tipus de dades recopilades i el seu tractament automatitzat.

© Copyright 2023 IMPULSEM·BCN. Tots els drets reservats.