INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

IMPULSEM BCN posa a disposició dels seus socis un ventall de serveis tècnics que els assessora i que desenvolupa treballs per al seu progrés, en diverses matèries: estudis demogràfics, urbanisme, funcionament administratiu, tendències polítiques, assessorament jurídic, emprenedoria, relacions laborals, innovació tecnològica, relacions internacionals, relacions institucionals, sostenibilitat i medi ambient, infraestructures i cooperació ciutadana. Aquests serveis, a més, elaboren informes i treballs especialitzats periòdicament.

Cada soci pot, a més, formar part de les comissions de treball que es puguin crear en qualsevol d’aquestes temàtiques i intercanviar el seu coneixement amb els dels tècnics i altres socis que en formin part.

© Copyright 2023 IMPULSEM·BCN. Tots els drets reservats.