INTERMEDIACIÓ I ALIANCES

IMPULSEM BCN ofereix també els serveis d’intermediació entre socis per a aquells acords comercials, col·laboracions o intercanvis que es puguin detectar com a possibles, afavorint el coneixement entre ells i la trobada de fórmules satisfactòries per a totes les parts.

També impulsa l’associació amb altres plataformes semblants situades en ciutats europees o mundials.

© Copyright 2023 IMPULSEM·BCN. Tots els drets reservats.